Bestyrelsen

Formand
Jørgen-Jarl Hansen

tlf.29169092

jarl5610@hotmail.com

Næstformand
Ian Lykkegaard

tlf. 26 82 20 90
i@nlykkegaard.dk

Økonomiansvarlig
Arne Larsen

tlf. 40401223
arneldk@gmail.com

Sekretær

Benny Bech- Iwang

tlf. 50 90 16 29
benny@bech-iwang.dk

Bestyrelsesmedlem
Lasse Hemmer

tlf. 30 22 90 28
lasse_hemmer@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Keld Simonsen

tlf. 26 94 58 71
kebo@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Anders Thorn

tlf. 53 53 97 38
act.thorn@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Curt Dahl Jørgensen

tlf. 28566635
curtdahl56@gmail.com

Bestyrelsessupplant
Svend Nielsen

tlf. 40763218
svend.nielsen@pc.dk

Bilagskontrollant
Claus Hougaard Vraa

tlf. 29 71 28 38
vraatransport@gmail. com

Bilagskontrollant
Mogens Andersen

tlf. 21 56 65 41

Bilagskontrollantersuppleant

Vacant

Banemester

Keld Simonsen

tlf. 26 94 58 71
kebo@live.dk

Banemesterafløser
Jørgen Knudsen
Banemesterafløser
Vacant
 Kantinebestyrer

 

Web-master
Jan Nielsen
webmaster@odenseskydecenter.dk
Eventarrangør
Lasse Hemmer

tlf. 30 22 90 28
lasse_hemmer@hotmail.com