Generel instruktion

Information angående instruktion

På Odense Skydecenter – Kærby Mose er alle flugtskydningsinstruktører meget velkomne til at benytte den indrettede elevbane til instruktionsformål på linje med OSC’s egne instruktører. Det er et ufravigeligt krav at alle instruktioner skal aftales/koordineres med den baneansvarlige skydeleder og banemester.

Såfremt der instrueres skytter uden jagttegn/våbenpåtegning skal en fremmed instruktør på forlangende af en med tilknytning til OSC kunne dokumentere gyldigt instruktørbevis udstedt af DJ eller DFF.

Personer med jagttegn eller våbenpåtegning kan instrueres på alle baner, hvis det ikke er til gene for den normale afvikling af skydning. Det skal tilsigtes at skyde uden for spidsbelastningsperioder.

Bemærk: at al instruktion er uden beregning – dvs. ikke på kommerciel basis – og der betales normal lerduepris med betalingskort. Dog maksimal 10 skud pr. person, hvis der er kødannelse.

Jagttegnslærere/våbenkursuslærere kan bestille elevbanen efter først til mølle princippet (der betales efter aftale med den ansvarlige/banemester).

Skal der åbnes særskilt uden for normal åbningstid, betales der ekstra for dette.

Den baneansvarlige skydeleder/instruktør fra OSC.
Skal instruere i det omfang det er muligt. Det er op til den enkelte baneansvarlige om der er tid til instruktion, det er tilladt at afvise hvis der er travlt.

For at have ens regler, uanset hvem der passer banen er flg. aftalt som udgangspunkt over for personer der gerne vil prøve at skyde:

Personer uden jagttegn/våbenpåtegning og uden følgeskab med person med jagttegn: kr.200,- for 20 lerduer/patroner og høreværn.
Personer uden jagttegn/våbenpåtegning og ifølge med person med jagttegn: Maks. 10 skud uden beregning, hvis det foregår på deres skydekort.
Personer med jagttegn: Maks. 10 skud uden beregning.
Det er op til den enkelte baneansvarlige om der er plads/tid til at instruere ud over dette.

Personer uden jagttegn eller våbenpåtegning skal der skydes med på elevbanen under forudsætning af, at der banen er ledig. Ellers kan anden bane bruges, hvis denne er ledig.
Personer med jagttegn eller våbenpåtegning kan instrueres på alle baner hvis det ikke er til gene for den normale afvikling af skydning. Det tilsigtes at skyde uden for spidsbelastningsperioder.

 

Priser m.m

Kærby Mose, den 3. december 2013

Priser for instruktør

Eventinstruktion for Odense Skydecenter–Kærby Mose,
skydning med polterabend og firma- / privat- events.
Dette vil foregå i skydecenterets normale åbningstid, samt på tilladte hverdage efter behov, hvis dette er annonceret i avis.
Prisen er kr. 200,- pr. person for at skyde til 20 duer sammen med instruktør
incl. duer, patroner, høreværn, lån af gevær og briller.

Skydeinstruktion for Odense Skydecenter–Kærby Mose,
Der skal bookes tid uden for normale åbningstid, for mere dybdegående lektioner, enten med henblik på jagt, eller i lerdueskydning. For personer med jagttegn eller våbenpåtegning

Priser pr. lektion (60min.) uden for åbningstid.

1 Person Kr. 300.00
2 Personer Kr. 200.00 pr. person
3 Personer eller mere Kr. 150.00 pr. person

Som udgangspunkt skydes der på kundes egen betalingskort, ellers tages der kr. 1,5,- pr due.
Forbrug af patroner Kr. 40.00 pr. æske (kun cal.12)

Bestyrelsen

Bestyrelsen OSC – den 27/03 2012

Personer uden jagttegn eller våbenpåtegning

Hvis du gerne vil prøve at skyde lerduer, men ikke har jagttegn eller våbenpåtegning kan det sagtens lade sig gøre, blot det sker uder opsyn af en skydeinstruktør – Alle vores baneansvarlige er uddannede skydeinstruktører.   Spørg efter den baneansvarlige i klubhuset. Da der ofte er travlhed på banen må man påregne at ventetid kan …

Se side »