Generel instruktion

Information angående instruktion

På OSC er alle flugtskydningsinstruktører, meget velkomne til at benytte den indrettede elevbane til instruktionsformål, på linje med OSC’ egne instruktører. Det er et ufravigeligt krav, at alle instruktioner skal aftales med den baneansvarlige skydeleder og banemester.

Såfremt der instrueres skytter uden jagttegn eller våbenpåtegning, skal en fremmed instruktør forlangede af en med tilkytning til OSC, kunne dokumentere gyldigt instruktørbevis udsted af DJ eller DFF.

Personer med jagttegn eller våbenpåtegning kan instueres på alle baner, hvis det ikke er til gene for den alm. afvikling af skydning. Det skal tilsigtes at skyde uden for spidsbelastningsperioder.

Bemærk: at al insturktioner er uden beregning – dvs. ikke på kommerciel basis og der betales normal lerduepris.  Dog maksimalt 10 skud pr. person, hvis der er andre skytter der venter.

Instruktører kan bestille elevbanen på forhånd, her gælder først til mølle princippet.

 

 

 

Instruktører fra OSC 

Den instruktørrer der er ansvarlig på den pågælende dag, skal insutrere i det omfang det er muligt. Det er op til instruktøren om det er tid til instruktion, det er tilladt for instruktøren, at afvise hvis der er meget travlhed på banen den pågældende dag.

Personer uden jagttegn eller våbenpåtegning

Går du med en drøm om at prøve og skyde lerdur? Så kan det sagtens lad sig gøre, blot det sker uden opsyn af en instruktør. Alle baneansvarlige er uddannet instruktører. 

Spørg efter den baneansvarlige i klubhuset. Da der ofte er travlhed på banen, må man forvente ventetid. 

Skal som udgangspunkt skyde på elevbanen, under de forudsætning af at banen er ledig. Ellers kan anden bane bruges, hvis denne bane er ledig.