Vilkår for ophold på og brug af skydebanen

Vær sikker på at du læser og forstår HELE nedenstående instruks!!

Vi gør OBS på at man gerne må booke flere timer i træk samme dag! Der kan max. bookes 5 timer i alt, også fremadrettet. Dette er for at give plads til alle. 

Når nogle af dine resverede timer er brugt, kan du igen booke nye timer. 

Generel  information 

 • Hold minimum 2 meters afstand til andre under hele skydningen, og ophold dig kun på den bane du har booket skydetid på
 • Det er ikke tilladt at medbringe gæster – dvs. det er alene personer, der har booket en skydetid, der må opholde sig på skydebanen, og kun i det bookede tidsrum.
 • Der vil ikke blive solgt mad eller drikkevarer.
 • Det er muligt at købe duer og patroner udenfor  klubhuset, efter aftale med baneansvarlig, men betaling skal foregå med dankort eller mobilepay. Vi modtager IKKE kontanter.
 • Husk at hold dig hjemme, hvis du har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed. Og forlad straks skydebanen, hvis du oplever selv milde symptomer.
 • Vi har en række faste udgifter til drift af skydebanen, men kommer, på grund af begrænsningerne i antal af skytter til at mangle indtægter, derfor ser vi os nødsaget til at opkræve et gebyr på 10 kr. per skytte. Der vil blive opstillet en spand til pengene på banen. Husk at betale! I modsat fald bliver vi nød til at indstille fremtidige åbninger. Så snart skydebanen må holde åbent på sædvanlig måde ophører gebyrbetalingene. Vi håber på jeres forståelse.
 • I disse tider vil instruktion ikke være en mulighed pga. afstandskrav.
 • Den baneansvarlige bærer en orange vest og den baneansvarliges instruktioner skal til enhver tid følges.
 • Vi indstiller til at man generelt holder god afstand, spritter af og viser hensyn til hinanden.
Skydning kræver tilmelding og booking

 • Booking af skydetid sker via bookingsystemet her: KLIK HER
 • Det er ikke tilladt at møde op på skydebanen uden at have booket tid i forvejen.
 • En booket skydetid udgør en time på skydebanen. Det er tilladt at book flere timer i træk! Det vil sige, at du må opholde dig på skydebanen i det antal timer du har booket! Efter endt skydning skal du STRAKS og UDEN OPHOLD gå til din bil og forlade banen.
 • Der kan kun bookes én skydetid pr. skytte pr. skydedag. Booking sker efter først til mølle.
 • Hvis man ønsker at ændre sin booking skal Lasse kontaktes på telefon: 30229028
 • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre i bookingerne, hvis der er for mange gengangere på banen og for mange på venteliste, der ikke har nået at booke. Det skal gerne blive så god en sæson for alle, som det er muligt trods omstændighederne.
 • Du får bekræftelse på den booket skydetid på email, vær opmærksom på at denne kan lande i dit spamfilter.
Når du ankommer til skydebanen

 • Området vil være delt op afhængigt af, om du skal skyde sporting eller jagt.
 • Skal du skyde sporting, skal du parkere ved klubhuset. Husk at der skal være mindst 2 meter mellem hver bil!
 • Skal du skyde jagt, Skal du med samme afstand parkere først for på parkeringspladsen og til- og fragå banen ad vejen om til banen.
 • Der vil være afmærkninger på området.
 • Hvis du har den første skydetid kan du gå ud af bilen, når du kommer.
 • Hvis du har en senere skydetid, beder vi dig blive siddende i bilen til, du kan se, at skytterne før dig har pakket sammen og forladt banen. Ankom så tæt på din bookede skydetid som overhovedet muligt.
Skydning: jagt

 • Har du behov for at købe duer og patroner, skal du henvende dig til baneansvarlig som så ekspederer dig. HOLD TIL ENHVER TID AFSTAND og afsprit ofte!
 • Start ved det skur, som bliver anvist af den baneansvarlige ved ankomst.
 • Der må højest være 2 personer i hvert skydehus ad gangen. Antallet må under INGEN omstændigheder  overskrides!
 • Brug de engangshandsker, der ligger i skurerne, når du skal trykke duer ud på fjernbetjeningen, og når du bruger kortlæseren. Smid handsken ud, når du er færdig i hvert skur. Der vil også være adgang til håndsprit.
 • Der må højst udløses 10 duer pr. person pr. skur og der må skydes det antal serie der kan nås inden for den afsatte tid.
 • Når tiden er gået, går I direkte til bilerne og forlader banen, så der er plads til næste hold. Husk at du skal forlade banen, inden for den time du har booket. Vi har en skarp bagkant, så det er vigtigt, at vi holder tidsplanen.
Skydning: sporting

 • I vil højst være 9 skytter og 1 banepasser  fra bestyrelsen på sportingbanen ad gangen. Dvs. højst 10 personer i alt.
 • Der må skydes det antal serier som kan nås indenfor den bookede time.
 • Sørg for at holde den nødvendige afstand inde på banen under hele skydningen.
 • Når tiden er gået, går I direkte til bilerne og forlader banen, så der er plads til næste hold. Husk at du skal forlade banen, STRAKS ved udløbet af den bookede time! Dvs INGEN socialisering, hverken på banen eller parkeringsplads!! det er altafgørende at vi holder tidsplanen.

Booking af banerne sker her: BOOKING AF BANER