Odense Skydecenter åbner igen den 29. januar fra klokken 10 til 15

Der indbydes til ordinære generalforsamlinger I Odense Jagtforening, Fyns Flugtskydningsforening samt repræsentantskabsmøde i Odense skydecenter.

Ligeledes indkaldes der til stiftende generalforsamling i den sammenlagte forening, Odense Jagt- og skytteforening OJS jfr. De på de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger godkendte vedtægter.

Mødet afholdes den 17.2.2022 kl. 18:00 i Odense Skydecenters klubhus

Med følgende dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Valg af referent /valg af stemmetællere

Pkt. 3: Aflæggelse af beretning for hhv.

           FFF, OJF og OSC v/ formændene

Pkt. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab for hver af de tre foreninger til generalforsamlingernes/repræsentantskabets godkendelse.

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag for hver af de tre foreninger.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse de tre foreninger –udgår jfr. dagsorden for stiftende generalforsamling i OJS, se nedenfor.

Pkt. 7: Valg af revisorer– udgår

Pkt. 8: Valg af repræsentanter til OSC ???

Pkt.9: Evt.

Stiftende generalforsamling Odense Jagt- og Skytteforening

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Valg af referent /valg af stemmetællere

Pkt. 3: Stiftelse af foreningen ved simpel stemmeflerhed.

Pkt. 4: Beslutning om bestyrelsens størrelse 7- 9- 11-13 medlemmer

Sammenlægningsudvalget foreslår 7 medlemmer

Pkt. 5: Valg af bestyrelse

For så vidt generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer foreslår sammenlægningsudvalget at vælge følgende som har indvilliget i at tage en plads i bestyrelsen: Jesper Frederiksen, Lars Frederiksen, Casper Vråmark, Kai Nielsen, Benny Bech-Iwang og Michael Henriksen, Bo Løser

For Så vidt generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer foreslås yderligere Kim Rysholt og John Ingemann.

For så vidt generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 11 medlemmer foreslås yderligere Henrik Grønløkke og Thomas Jørgensen.

Ved en bestyrelse på 13 medlemmer er der fra sammenlægningsudvalget ingen yderligere forslag.

Sammenlægningsudvalget opfordrer alle andre interesserede til at stille op til bestyrelsen!

Pkt. 6: Indkomne forslag

Pkt. 7: Fastsættelse af kontingent for SKV skytter. Sammenlægningsudvalget foreslår at dette fastsættes til: kr. 500, incl. Støttemedlemsskab i Danmarks Jægerforbund.

Kontingentet for øvrige medlemmer foreslås fastsat til kr. 150 + medlemskab af Danmarks Jægerforbund.

Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg:

Til følgende udvalg foreslås

Riffeludvalg- Kai Rasmussen, Henrik Grønkøkke ???

Holdturneringsudvalg- Arne Larsen ???

Jagtudvalg- Thomas Jørgensen ??

Miljøudvalg- Henrik Bøgh??

Konkurrenceudvalg- Jess Nielsen??

Trapbane- Jess Nielsen??

Sportingudvalg- Søren Friis-Holm

Fundraising- Dan Henrik Bøgh

Skeet- Jan Nielsen slævesko

Eventudvalg- Thomas Thomsen

SKV- Casper

Jagtbane- Keld Simonsen, Curt Dahl

Byggeudvalg- Casper Vråmark , Jesper Frederiksen

Banepasser udvalg. Sanne Lars Frederiksen

Hvilke flere???

Alle efter interesse bedes melde sig til et eller flere af udvalgene. Hvert udvalg vil skulle indeholde ét bestyrelsesmedlem.

Pkt. 9: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Pkt. 10: Valg af delegerede til repræsentanter til delegeretmøde i OSC i alt 14 stk. Punktet glider evt ud afhængigt af forhandlinger med BBJ og RE.

Pkt. 11: Valg af 2 revisorer og en suppleant

Pkt. 12: Evt.

 

Offentliggjort den 04.Jan 2022 

Adresse:

Kærby Mose Kærbygårdevej 15
5220 Odense SØ

Kontakt

Benny Bech-Iwang
50 90 16 29
Benny@bech-iwang.dk