Generel instruktion

Information angående instruktion

På OSC er alle flugtskydningsinstruktører meget velkomne til at benytte den indrettede elevbane til instruktionsformål, på linje med OSC’s egne instruktører. Det er et ufravigeligt krav, at alle instruktioner skal aftales med den baneansvarlige.

Såfremt der instrueres skytter uden jagttegn eller våbenpåtegning, skal en fremmed instruktør på forlangende, kunne dokumentere gyldigt instruktørbevis udstedt af DJ eller DFF.

Personer med jagttegn eller våbenpåtegning kan instrueres på alle baner, hvis det ikke er til gene for den almindelige afvikling af skydning. Det skal tilsigtes at skyde uden for spidsbelastningsperioder.

Bemærk at al instruktion er uden beregning – dvs. ikke på kommerciel basis, og der betales normal lerduepris.  Dog maksimalt 10 skud pr. person, hvis der er andre skytter der venter.

Instruktører kan bestille elevbanen på forhånd, her gælder først til mølle princippet.

Instruktører fra OSC 

Den instruktør der er ansvarlig på den pågældende dag, skal instruere i det omfang det er muligt. Det er op til instruktøren om der er tid til instruktion. Det er tilladt for instruktøren, at afvise, hvis der er meget travlhed på banen den pågældende dag.

Personer uden jagttegn eller våbenpåtegning

Går du med en drøm om at prøve og skyde lerduer? Så kan det sagtens lad sig gøre, blot det sker under opsyn af en instruktør. Alle baneansvarlige er uddannede instruktører.

Spørg efter den baneansvarlige i klubhuset. Da der ofte er travlhed på banen, må man forvente ventetid.